spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
МАГИЧЕСКА КОМПРЕСИЯ

Условие

ГРУПА A. ЗАДАЧА D. МАГИЧЕСКА КОМПРЕСИЯ
---
Познай, кой отново е тук? Нашият любим магьосник - Пешо Пингвина. 
Изминаха 10 години, но Пешо отново е в магическите среди. 
След завършването на ФМИ (Факултет по Магически Изкуства) в БСУ (Беломагически Свободен Университет), Пешо се отдаде на предприемачество (забранена форма на магия). 

В последните няколко месеца, той разработва нова, иновативна система за магически услуги наречена S^3 Платформа. 
Използвайки тази платформа, той ще създаде могъщ Изкуствен Интелект, като крайната му цел е да получи синергия между магия и наука. Мечтата на всеки магьосник.

Магическите платформи трябва да са много бързи, а използват магически мрежови връзки за работа на компонентите си. Ето защо, Пешо е инвестирал огромно количество време в изработката на нов, иновативен алгоритъм, с който да компресира количеството магическа материя, изпратено между два компонента. 
Съвсем случайно, магическата материя може да бъде представена като кръгов низ от символи с размер N.
 
В този кръгов низ, Пешо търси най-дългия палиндром, а намери ли го, ще успее да постигне най-добра компресия. 
От друга страна, магическата материя има специално свойство, което дава възможност на неограничено количество от символи да мени своите стойности и да приема каквито и да е валидни такива. За съжаление това специално свойство може да бъде използвано само веднъж и то за определена площадка (подниз) от символи. В допълнение, площадката (подниза) трябва да е съставен изцяло от различни символи от тези, намиращи се в огледалната част на палиндрома.

Вашата задача е да помогнете на Пешо и да напишете програма, която по даден кръгов символен низ да намери най-големият палиндром, който изпълнява дадените критерии и да се изведе неговия размер.

Ограничения:
3 <= N <= 10000

Може да се замества площадка (подниз) от символи само веднъж. Символният низ се състои само от малки латински букви.
- В 20% от тестовете N <= 100
- В 20% от тестовете N <= 1000
- В 50% от тестовете максималният палиндром не съдържа магическа площадка (подниз)

Големината на площадката трябва да е по-малка от N/2 - 1
Трябва да има поне един символ, който да е еднакъв в огледната част на палиндрома.

Примерен вход 1:	
dalabcdab	

Примерен изход 1:
9

Обяснение:
При заместване на площадката (подниза) abd с dcb, то новият кръгов низ би станал - balabcddc и палиндромът dcbalabcd е с най-голяма дължина. При заместване обратно на dcb с abd, се получава отговорът abdalabcd.

Примерен вход 2:	
abcdabdal	

Примерен изход 2:
9

Обяснение:
При заместване на площадката (подниза) abd с dcb, то новият кръгов низ би станал - abcddcbal. Ако започнем да търсим максималният палиндром от позиция 1, то тогава получаваме следният палиндром dcbalabcd . При заместване обратно на dcb с abd, се получава отговорът abdalabcd.

« Предходна страница Решение Въпрос