spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ПЪТЕШЕСТВИЕ

Условие

ГРУПА A. ЗАДАЧА A. ПЪТЕШЕСТВИЕ
---
Имало едно време един млад мъж на име Димитър, който живеел в малко селце, заобиколено от хълмове и планини. Той винаги искал да изследва света отвъд планините и мечтаел да пътува до далечни места. Един ден той решил да тръгне на пътешествие до най-близкия град, за да изпълни мечтата си.
Пътуването обаче нямало да е лесно. Пътеката към града бил пълен с хълмове, долини и потоци. Димитър трябвало да пресече много препятствия и да си проправи път през криволичещите пътеки, за да стигне до целта си. Той попитал селяните за посоката и те му дали карта, която показвала пътя до града.
Но Димитър не се задоволил само с картата. Искал да знае точното разстояние, което трябвало да измине, за да стигне до града. 
Помогнете на Димитър като напишете програма, която може да намери най-краткия път между две точки на картата. 

Вход:
На първия ред на стандартния вход се въвеждат три цели числа: V, S, T, които съответсват на броя на точките на картата, началната и крайната точка на пътешествието, разделени с един интервал. Следващите редове от стандартния вход съдържат също по три цели числа: U,V,W, които съотвестват на маршрут от точка U до V с дължина W.

Изход:
На стандартния изход програмата трябва да намери и изведе най-краткия път от точка S до точка Т на картата.

Примерен вход:
6 0 5
0 1 5
0 2 1
1 2 2
1 3 4
2 3 1
2 4 7
3 4 3
3 5 8
4 5 2	

Примерен изход:
7

« Предходна страница Решение Въпрос