spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА

Условие

ГРУПА B. ЗАДАЧА C. ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА
---
Росица разгадава следната главоблъсканица: Дадена е квадратна таблица с размери n x n във всяка клетка, на която е записана главна латинска буква. Освен това е даден списък от ключови думи. Росица трябва да вземе поредната ключова дума и да я намери  в таблицата. Това означава да намери всички букви на тази дума в таблицата, като буквите са разположени по такъв начин, че клетката,  в която се намира всяка следваща буква на думата, е съседна на клетката, в която е записана предходната буква. Клетките се наричат съседни, ако имат обща страна, т.е. съседни са по вертикал или по хоризонтал. На фигурата е показано как е разположена в таблицата думата OLYMPIAD.  Щом Росица намери думата, тя я задрасква от таблицата. Зачеркнатите букви не могат да се използват в други ключови думи. След като са намерени и задраскани всички букви от ключовите думи, в таблицата остават още няколко букви, от които Росица трябва да отгатне думата, зашифрована в главоблъсканицата.  Вие може да помогнете на Росица, като напишете програма conundrum, която по дадена таблица и списък на ключовите думи, да отпечатва буквите, от които се образува скритата в пъзела дума. 

Вход: 
От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели числа n и m, разделени с един интервал. От следващите n реда се въвеждат по n главни латински букви, които описват главоблъсканицата. Следващите m реда съдържат ключовите думи. Ключовите думи се състоят само от главни латински букви. Всяка ключова дума може да се намери и задраска в таблицата по описания по горе начин.  

Изход: 
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе буквите, които остават в таблицата, подредени по азбучен ред. 

Ограничения: 
1 ≤ n ≤ 10 
0 ≤ m ≤ 10 
1 ≤ брой символи в ключова дума ≤ 20 

Примерен вход 1:
5 3 
POLTE 
RWYMS 
OAIPT 
BDANR 
LEMES 
OLYMPIAD 
PROBLEM 
TEST	

Примерен изход 1:
AENRSW

Примерен вход 2:
3 2 
ISQ 
ABC 
IQW 
I 
IS	

Примерен изход 2:
ABCQQW

« Предходна страница Решение Въпрос