spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
ХЪЛМОВЕ

Условие

ГРУПА B. ЗАДАЧА B. ХЪЛМОВЕ
---
Имало едно време пътешественик на име Стоян, който тръгнал на пътешествие през земя, пълна с планини и долини. Докато пътувал, той се натъкнал на дълга и криволичеща пътека с хълмове и долини, които се издигали и спускали.
Докато Стоян вървял по тази пътека, той се чудел как може да определи максималната сума на съседна подредица от числа, образувана от стойностите на височините на хълмовете, които видял по време на пътуването си. Той знаел, че може да върви само напред и че трябва да вземе най-доброто решение на всяка стъпка, за да гарантира, че ще завърши с максималната възможна сума.
Стоян започнал, като разгледал височината на първият хълм като възможна начална точка за неговата подредица от числа. След това той разгледал следващото число и изчислил максималната сума, която може да бъде получена чрез включване на това число в неговата подредица от числа или чрез  нова подредица от числа, започвайки от това число.
Стоян продължил да взема решения по този начин, като обмислял дали да добави височината на текущият хълм към съществуващата подредица или да започне нова подредица от това число, докато достигнал края на пътя си. На всяка стъпка той актуализирал максималната сума, която е намерил досега.
В края на пътуването си, Стоян получил максималната сума от съседни височини на хълмове. Той изпитал огромно удовлетворение, че е решил този проблем и продължил пътуването си с новооткрита увереност и решителност.
Напишете компютърна програма, която реализира алгоритъма на Стоян.

Вход:
На един ред на стандартния вход се въвежда поредица от цели числа, разделени с интервал, съответсващи на височините на хълмовете по пътя на Стоян.

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе максималната сума от съседни височини на хълмове.

Примерен вход:
5 -8 2 3 4 -6 -5 6 -4

Примерен изход:
9

« Предходна страница Решение Въпрос