spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ПРАВОПИС

Условие

ГРУПА B. ЗАДАЧА A. ПРАВОПИС
---
Имало едно време млада програмистка на име Лили, на която била възложена задачата да създаде програма за проверка на правописа за една компания. Програмата трябвало да може да предложи правилния правопис на дума, дори ако потребителят я е написал грешно.

За да реши задачата, Лили разбрала, че трябва да използва алгоритъм, който изчислява минималния брой редакции (вмъквания, изтривания или замествания), необходими за трансформиране на един текстов низ в друг. Всеки път, когато потребителят въведе дума, която не е намерена в речника, програмата трябва да използва алгоритъма, за да намери най-близкото съвпадение в речника. 

Помогнете на програмиската Лили, като напишете програма за проверка на правописа, която предлага правилното изписване на неправилно изписана дума с висока степен на точност.

Вход:
От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число: n, което съответсва на броя на думите о ткоито се състои речника за проверка на правописа. От втория ред на стандартния вход се въвеждат n на брой думи, които съставят речника за проверка на правописа, разделени от интервал. От третия ред на стандартния вход се въвежда неправилно написаната дума, която трябва да бъде проверена.

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе правилно изписаната дума от речника с точност до 3 знак. Ако такава дума не съществува, то да се изведе събщението WORD NOT FOUND

Примерен вход:
5
apple banana cherry elderberry grape
merry	

Примерен изход:
cherry

« Предходна страница Решение Въпрос