spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
ФЛАНЕЛКИ

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА D. ФЛАНЕЛКИ
---
Организаторите на ученическо състезание по програмиране искали да подарят фланелки за всички участници.
За да поръчат фланелките за състезателите обаче, те трябвало да предоставят на производителя информация за ръста в сантиметри на най-ниския и най-високия ученик участващи в състезанието.
Помогнете на организаторите на ученическо състезание по програмиране, като напишете програма, която намира ръста в сантиметри на най-ниския и най-високия ученик.

Вход:
От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число n, което съответсва на броя на участващите в състезанието ученици. 
На следващите n реда от стандартният вход се въвеждат цели числа, съответсващи на ръста в сантиметри на всеки един от участващите в състезанието ученици.

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе две числа, съответсващи ръста в сантиметри на най-ниския и най-високия ученик участващи в състезанието, разделени с един интервал.

Примерен вход:
5
160
140
180
170
150

Примерен изход:
140 180

« Предходна страница Решение Въпрос