spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
СФЕРА

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА B. СФЕРА
---
В малко селце, сгушено сред хълмовете, живеело любопитно младо момиче на име София. Тя обичала да изследва света около себе си, винаги задавайки въпроси и търсейки отговори, за да задоволи жаждата си за знания. Един ден, докато се скитала из гората, тя се натъкнала на мистериозен предмет. Малка сфера, идеално гладка и кръгла, със студена повърхност, която се усеща като полиран мрамор.

София била очарована от сферата и прекарала остатъка от деня, разглеждайки я от всеки ъгъл. Докато я въртяла в ръцете си, тя се чудела как да измери размера и. Тя знаела, че сферата има център и определен радиус, но не знаела как да намери нейните обем и повърхност.

Решена да разреши тази мистерия, София решила да се консултира с най-мъдрия старец, който живеел в селото през целия си живот и имал богати познания за света. Тя се обърнала към него за помощ при разрешаване на проблема. Старецът изслушал въпроса на София и се усмихнал. Той й обяснил, че формулата за обема на една сфера е V = (4/3) * π * r^3, където r е радиусът на сферата, а π е математическа константа, а формулата за повърхността на една сфера е A = 4 * π * r^2.

София била удивена от знанията на стареца и му благодарила за помощта. Тя се върнала при сферата, измерила радиуса и използвала формулите, за да изчисли нейните обем и повърхност. Докато работела с уравненията, тя изпитала чувство на удовлетворение, което идвало от решаването на проблема.

От този ден нататък София продължила да изследва света около себе си, винаги нетърпелива да научи повече за мистериите на Вселената. И винаги, когато се сблъсквала с нов проблем, тя си спомняла урока, който научила от мъдрия старец, и използвала знанията си, за да намери отговорите, които търсела.

Напишете програма, която при зададен радиус на сферата да намери нейните обем и повърхност.

Вход:
От стандартния вход се въвежда число с плаваща запетая, което съответсва на радиуса на сферата. 

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе обема и повърхността на сферата разделени от интервал.

Примерен вход:
4.0

Примерен изход:
268.083 201.062

« Предходна страница Решение Въпрос