spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ЯБЪЛКИ

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА A. ЯБЪЛКИ
---
Имало едно време едно младо момче на име Христо, което обичало аритметиката. Той винаги бил нетърпелив да решава проблеми и обичал чувството за постижение, което получавал, когато намирал правилния отговор. 
Един ден Христо получил предизвикателна аритметична задача за решаване от учителя си.
Проблемът бил следният: "Ако Христо има 15 ябълки и иска да ги сподели поравно между себе си и двамата си приятели, колко ябълки ще получи всеки човек?"
Помогнете на Христо като напишете програма, която разделя поравно ябълките.

Вход:
От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели числа: m и n, които съответсват на броя на ябълките и броя на приятелите на момчето, разделени с един интервал. 

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе броя ябълки, които всеки ще получи.

Примерен вход:
15 2

Примерен изход:
5

« Предходна страница Решение Въпрос