spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
РЕДИЦА

Условие

ГРУПА А. ЗАДАЧА C. РЕДИЦА
---
Гошо много време тормозил Мими да му даде телефона си. Накрая на нея ѝ писнало от него и решила да му даде телефона си, но по сложния начин, разбира се. Тя му дала редица от N на брой числа. В редицата тя скрила телефонния си номер като две числа, които са споменати точно веднъж. Всички останали числа се споменават по 2 пъти някъде в редицата. И понеже Гошо като види повече от 3 цифри накуп му става лошо, вие трябва да му помогнете със зададената от Мими задача, защото при успех с Мими, той ви е обещал баничка!

Вход:
Първият ред от входа съдържа положително цяло число N. Всеки от следващите N реда съдържа съответно цяло число.

Изход:
Изведете на единствен ред двете числа, разделени с интервал в нарастващ ред.

Ограничения:
2 <= N <= 10^6
Всички останали числа са не по-големи от 10^18.

Примерен вход:
8
5
3
3
5
6
2
9
6

Примерен изход:
2 9

« Предходна страница Решение Въпрос