spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ФИГУРА

Условие

ГРУПА А. ЗАДАЧА A. ФИГУРА
---
Мими разполага с таблица състояща се от n реда и m колони, като във всяка от тях има . или #. Тя поставила пред Гошо задачката да намери колко „диамантени” фигури има. „Диамантена” наричаме фигура, която се състои от # във всеки елемент от ръбовете си, а вътрешността ѝ трябва да се състои изцяло от . и не трябва да е празна. Извън диамантената фигура може да се среща кой да е символ. Сега, понеже Гошо е лешпер вие трябва да му помогнете със зададената от Мими задача, защото сте негов wingman и не оставяте приятел в беда!

Вход:
Първият ред от входа съдържа положителните цели числа n и m (1 ≤ n, m ≤ 2000), съответно брой редове и колони. Всеки от следващите n реда съдържа m символа.

Изход:
Изведете на единствен ред броя открити диаманти.

Примерен вход:
7 25
................#........
..#......#.....#.#.......
.#.#....#.#.....#.....#..
#...#..#...#........#..#.
.#.#....#.#.....#.#.#.#..
..#......#.....#.#..#....
................#........

Примерен изход:
4

« Предходна страница Решение Въпрос