spoj
Задача
C
Наименование
TWOTHREE

Условие

Да се състави програма, която да обработва въведено от клавиатурата число N от интервала [2...33333] по следния начин:
Въведеното число се намалява чрез делене на 2 или 3, ако числото е кратно съответно на 2 или 3. Ако не е, то то се увеличава с 1. Програмата продължава, докато числото е по-голямо от 1. Да се извежда на екрана полученото на всяка стъпка число и накрая броят на извършените операции с въведеното число.

Примерен  вход:
20

Примерен  изход:
10 5 6 3 1
5

« Предходна страница Решение Въпрос