spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА C. ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
---
Телефонния номер освен с цифри може да бъде записан и с букви от Английската азбука за улеснение при запомнянето му. На клавиатурата на всички съвременни телефони има съответстващи означения, които помагат да се наберат такива номера

Букви: ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 
Цифра: 2  3  4  5  6  7  8  9 

Напишете програма, която превежда телефонен номер записан с букви и цифри в телефонен номер съдържащ само цифри. 

Вход:
От първия ред на стандартния вход се въвежда един текстов низ S, представляващ телефонен номер. Низът се състои от главни латински букви и цифри, както и символа '-' (минус) за разделител. 

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе нормалния телефонен номер, заменяйки буквите с цифри, по указаната по горе таблица. 

Ограничения:
3 ≤ S ≤ 30 символа 

Примерен вход:
1-888-SHOP-IBM 

Примерен изход: 
1-888-7467-426 

« Предходна страница Решение Въпрос