spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
ЩИТ

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА B. ЩИТ 
---
Рицарски щит може да бъде изработен от две метални триъгълни плочи, като се допират на една от страните си и да се закрепят в това положение. За да бъде по издръжлив щита, двата триъгълника трябва да бъдат така скрепени, че обиколката на получения щит да бъде възможно най-малка. Напишете програма, която намира минималния периметър, който може да има новият щит.

Вход:
На първия ред на стандартния вход са записани три цели числа a1, b1 и c1 – дължини на страните на първата триъгълна метална плоча. На втория ред са записани три цели числа a2, b2 и c2 – дължини на страните на втората триъгълна метална плоча. Числата са разделени с по един интервал. 

Изход:
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло число – минималната обиколка на щита, който може да се изработи от двете триъгълни метални плочи по указания начин.


Ограничения:  
1 ≤ a1, b1, c1, a2, b2, c2 ≤ 1000000000

Примерен вход 1:
1 1 1
1 1 1	

Примерен изход 1:
4

Примерен вход 2:
3 4 5
8 7 6	

Примерен изход 2:
23

« Предходна страница Решение Въпрос