spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ТРИЪГЪЛНИК

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА A. ТРИЪГЪЛНИК
---
Напишете програма, която въвежда число N и извежда триъгълник от N реда. Контурът на триъгълникът е от звездички, а вътрешността е от точки. Между отделните знаци в редовете има точно по един интервал.

Ограничения:
3 ≤ N ≤ 20

Примерен вход:
5

Примерен изход:
* 
* * 
* . * 
* . . * 
* * * * *

« Предходна страница Решение Въпрос