spoj
Задача
B
Наименование
DIFFERENT

Условие

Да се напише програма, която извежда броя на всички числа от интервала [M...N], които нямат еднакви цифри в записа си. Тоест числа, като 100 и 101, не участват в преброяването. Като M трябва да е между 100 и 500, а N да бъде от 600 до 1000.

Примерен  вход: 
131 151

Примерен изход: 
16

« Предходна страница Решение Въпрос