spoj
Състезание
Задача
I
Наименование
ТРОЙКИ

Условие

I. ТРОЙКИ
---
Дадени са целите положителни числа Х, У u Z. Напишете проrрама, която намира броя на тройките (х,у,z), за които х * z > у^2, където 0 < х ≤ Х, 0 < y ≤ Y и 0 < z ≤ Z. 

Вход: Програмата трябва да може да обработва няколко тестови примера при едно извикване. За всеки тестов пример на ред на стандартния вход ще бъдат зададени Х, У и Z, разделени с интервал. 

Изход: За всеки тестов пример, на един ред на стандартния изход, програмата трябва да изведе броя на търсените тройки (х, y, z), за които x * z > у^2. 

Ограничения: 1 ≤ X, Y, Z ≤ 1000. 

Примерен вход:
3 2 2
3 3 3 
  
Примерен изход:
б
11

« Предходна страница Решение Въпрос