spoj
Задача
A
Наименование
MAXMIN

Условие

Да се напише програма, която въвежда числа от клавиатурата до въвеждане на нула. Да се отпечатат на екрана най-голямото и най-малкото число, без да се зачита нулата.

Примерен вход:
1 10 -3 20 11 0

Примерен изход:
20 -3

« Предходна страница Решение Въпрос