spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
MARKET

Условие

ГРУПА A, ЗАДАЧА D. ТЪРГОВСКА ВЕРИГА
---
Голяма търговска верига има общо N обекта, като всеки от тях е номериран с число от 1 до N вкл. за удобство. Управителите на веригата често се интересуват каква е сумата в касите на обекти с определени номера.
 
Програмата трябва да работи в активен режим, т.е. тя ще получава Q на брой заявки, като те могат да бъдат следните:
- Заявка от тип А - този вид заявка показва, че оборотът в даден магазин се е изменил с посоченото число (в началото считаме, че оборотът във всеки магазин е 0)
- Заявка от тип B - този вид заявка отговаря на въпроса каква е сумата от оборота в касите на магазини с номер от L до R.

Вход:
На първи ред на стандартния вход ще бъдат зададени целите числа N (1 ≤ N ≤ 100 000) и Q (1 ≤ Q ≤ 300 000) - съответно броя на обектите и броя заявки, които ще бъдат направени. Всеки от следващите Q реда следва един от двата формата:
- A P V
- B L R

Първият формат показва, че се подава заявка от тип А, като P е номера на магазина, в който оборота се изменя, а числото V (-100 000 ≤ V ≤ 100 000) показва с колко се е изменил.

Вторият формат показва, че се подава заявка от тип B, която пита за сумата в касите на магазини с номера от L до R, включително.

Изход:
За всяка заявка от тип B изведете на екрана по едно цяло число - стойността на търсената сума.

Примерен вход:
5 15
А 1 30
А 3 50
А 2 50
А 2 87
А 4 5
А 5 85
B 1 5
A 4 15
A 3 25
B 2 4
B 3 5
A 3 30
A 4 25
A 1 30
B 1 2

Примерен изход:
307
232
180
197

« Предходна страница Решение Въпрос