spoj
Задача
F
Наименование
RANDOM

Условие

Намерете и отпечатайте сумата от цифрите на произволно цяло число N.

Примерен вход:
123456

Примерен  изход:
21

« Предходна страница Решение Въпрос