spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
STARGAZER

Условие

ГРУПА B, ЗАДАЧА C. ЗВЕЗДОБРОЕЦ
---
Преди много години, в едно далечно царство живял знаменит звездоброец, който знаел безпогрешна система за познаване на бъдещето. С помощта на сложен апарат, той прожектирал звездното небе на стената. След това посочвал на така получената карта една от звездите и я наричал “точката X”. Накрая проверявал, дали тъмната и светлата сила са в баланс спрямо избраната точка (ако са, значи всичко щяло да бъде наред).

Проверката се състояла в следното: първо, звездоброецът избирал две от звездите на картата (една за светлата сила и една за тъмната). Ако звездите и точката X лежат на една права и ако X се намира точно по средата между двете звезди, то балансът е запазен. След което той избирал нова двойка звезди и отново правил горната проверка и т.н., докато не свържел по двойки всички останали светещи точки на стената.
 
Ако в процеса се окажело, че има поне една двойка звезди, за които не важат правилата за запазване на баланса, това означавало, че светлата и тъмната сила са в конфликт - сигурен признак за лош късмет.

В наши дни, екип от британски учени се опитва да разгадае, на какви мистични науки се базира системата на знаменития звездоброец. Те имат множество звездни карти от периода, в който е живял той, но нямат представа на какъв принцип е избирал точката X и двойките звезди за проверка. 

Помогнете им, като напишете програма, която по дадена карта на звездите да изведе координатите на X или “BAD LUCK” ако няма такава.

Вход:
На първия ред е зададено числото N - броя звезди на картата. На следващите N реда има двойки от цели числа x и y, разделени с интервал - координатите на всяка звезда.

Изход:
Ако има точка X, се извеждат координатите ѝ (x и y), разделени с интервал.
Ако няма точка X, се извежда съобщението:.

Ограничения:
0 < N ≤ 10 000 = Броят звезди на картата
-10 000 000 ≤ x, у ≤ 10 000 000 = Целочислени координати на звездите

Примерен вход 1:
9
1 8
3 4
6 6
6 0
3 -6
2 1
1 -2
-2 -4
-2 2

Примерен изход 1:
2 1

Примерен вход 2:
3
1 1
2 2
3 1

Примерен изход 2:
BAD LUCK

« Предходна страница Решение Въпрос