spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
SUDOKU

Условие

ГРУПА B, ЗАДАЧА A. СУДОКУ
---
Иванчо много обичал да решава Судоку пъзели.

Судоку се играе на решетка която се състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално) групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
 
В началото на играта в някои от клетките на решетката са подредени цифри. Целта е да се запълнят всички празни квадратчета с цифрите от 1 до 9. 

Всеки ред, всяка колона и всеки от малките квадрати с размер 3х3 след края на попълването трябва да съдържа всички цифри от 1 до 9. При това всяка от цифрите може да се съдържа само един път в даден ред, колона или квадрат.

За да е по интересно Иванчо решил да замени цифрите в играта с букви както следва: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F, 7 = G, 8 = H, 9 = I, а празните полета в началото на играта със символа точка.

Вход:
На първият ред от стандартния вход е даден броя на игрите (N). Следващите N реда съдържат точно по 81 залепени един до друг символа, съответсващи на клетките от Судоку матрицата (9x9) и представляващи началното състояние на играта.

Изход:
Извеждат се N реда за решенията на Судоку игрите.

Примерен вход:
1
EB...F.........G.AC...........D..H..F......E...........DAH.........C..B...HG.....

Примерен изход:
EBGCAFDHIHIFEDBGCACADIHGEFBAGBDECHIFFHIBGACEDDECFIHBAGIDAHBEFGCGFEACDIBHBCHGFIADE

« Предходна страница Решение Въпрос