spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
WORDS

Условие

ГРУПА C, ЗАДАЧА D. ИГРА НА ДУМИ
---
Иванчо предложил на Марийка да играят нова игра в която той измисля нови думи, а тя трябва да каже в коя думата има най-малко на брой малки букви и в коя думата има най-много на брой главни букви. Помогнете на Марийка да спечели играта на Иванчо.

Вход:
На първия ред се въвежда броят n на думите. На следващите n реда се въвеждат самите думи.

Изход:
На стандартния изход се извеждат: думата с най-малко на брой малки букви и думата с най-много на брой главни букви отделени с нов ред.

Примерен вход 1:
3
AAAaa
a
Aaaaa

Примерен изход 1:
a
AAAaa

Примерен вход 2:
1
Aa

Примерен изход 2:
Aa
Aa

« Предходна страница Решение Въпрос