spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
PRESENTS

Условие

ГРУПА C, ЗАДАЧА C. ПОДАРЪЦИ
---
Учениците от училище „Делфин” решили да си направят парти с подаръци. За целта всеки ученик трябвало да купи до 3 подаръка за свои съученици. Всеки подарък струва 3 лева. 
Класния ръкводител изготвил списък - кой ученик на кои други ученици е купил подаръци. За да няма недоволни, учителят иска да се увери, че всеки ученик ще получи поне 2 подаръка.

Вход:
На първия ред се въвежда n броят на учениците.
На всеки от следващите n реда, се съдържат по 3 числа: Ai, Bi, Ci, които съответстват на номерата на учениците, на които ученика с номер i купува подаръци. Нула означава един подарък по-малко.

Изход:
На стандартния изход се извежда 1 ред съдържащ: общата сума на закупените подаръци, следвана от номерата на учениците в нарастващ ред, които няма да получат 2 подаръка. Числата са разделени с интервали.

Ограничения:
n <= 100

Примерен вход:
5 
2 3 4
3 4 5
2 5 0
0 0 0
0 0 0
	
Примерен изход:
24 1

« Предходна страница Решение Въпрос