spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
SUMS

Условие

ГРУПА C, ЗАДАЧА B. СУМИ
---
Дадени са определен брой цели положителни числа. Пресметнете сумите на всички възможни поредни двойки от цифри за всяко дадено цяло положително число и изведете минималната и максималната измежду получените суми.

Вход:
На първия ред се въвежда броят n на целите положителни числа.
На следващите n реда се въвежда по едно цяло положително число.

Изход:
На стандартния изход за всяко цяло положително число се извежда нов ред съдържащ минималната и максималната получени суми отделени с интервал.

Примерен вход:
2
12345
11
	
Примерен изход:
3 9
2 2

Пояснение: 1 число: min (1+2) = 3; max (4+5) = 9, 2 число: min (1+1)=2, max (1+1) = 2

« Предходна страница Решение Въпрос