spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
NET

Условие

ГРУПА C, ЗАДАЧА A. МРЕЖАТА
---
Двама приятели Ани и Митко съвместно използват интернет канал. Системата за балансиране на натоварването е така конфигурирана, че ако в даден момент каналът се използва само от един човек, то изтеглянето на файла се извършва със скорост равна на честотната лента, а ако каналът се използва от няколко души, то пропускателната способност на канала се разделя поравно между потребителите. 

Загубата на скорост при предаване на управляваща информация по канала не се отчита. В процеса на сваляне на файлове няма допълнително активност в мрежата. В отговор се получава цяло число в секунди.

Например нека честотната лента е 256 Kbytes. Ани започва да изтегля файл с размер 10 Mbytes. Известно време след това Митко започва да изтегля файл, с размер 6 MBytes. Митко завършва изтеглянето на своя файл 8 секунди по-късно от Ани. Изчислете за колко секунди всеки един от потребителите Ани и Митко изтеглят файловете си?

Вход:
На стандартният вход са дадени: на първи ред скоростта на канала, на втори ред са размера на файловете на потребителите, на трети ред е време закъснението на втория потребител, зададено в цяло число секунди, за което втория потребител завършва файла си след като първия е приключил.

Изход:
На стандартният изход изведете времената за изтегляне на файловете на потребителите в цяло число - секунди.

Примерен вход:
256
10 6
8	

Примерен изход:
56
40

« Предходна страница Решение Въпрос