spoj
Задача
E
Наименование
SEVENS

Условие

Да се състави програма, която при въвеждане на 2 числа, намира и извежда броя срещания на цифрата 7, участваща във всички числа от въведения интервал.

Примерен вход:
40 135

Примерен изход:
19

« Предходна страница Решение Въпрос