spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
ПАНДЕМИЯ

Условие

Тъй като училището на Теди е затворено и провежда обучение онлайн, на децата им е трудно и успехът им се понижил. За щастие, Теди има добра учителка, която решила да даде бонус на теста на тези, които имат рожден ден в месеца, в който се провежда тестът – да им повиши оценките с 1 единица, освен ако, разбира се имат 6. Помогнете на учителката да определи на кои деца да повиши оценките. 

Вход:
На първия ред се въвеждат рожден ден и месец, разделени с интервали. На втория ред се въвеждат месецът на теста и оценката, разделени с интервали.

Изход:
На стандартния изход изведете оценката, която трябва да получи ученикът.

Примерен вход 1:
10 4
3 2	

Примерен изход 1:
2

Примерен вход 2:
10 4
4 3	

Примерен изход 2:
4

« Предходна страница Решение Въпрос