spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
ШАХМАТЕН ТОП

Условие

Шахматът, или накратко шах, е настолна игра, която се играе върху квадратна дъска с размери 8 на 8 клетки. Всяка клетка се идентифицира с уникална двойка от символи (буква, цифра), като буквата (от "a" do "h") отговаря на хоризонталната позиция, а цифрата (от "1" до "8") - вертикалната позиция. По този начин, клетката в долния ляв ъгъл е с координати а1, а клетката в горния десен ъгъл - h8.

Топ е фигура в шаха, която на всеки ход може да се движи неограничен брой клетки в хоризонтална или вертикална посока, без да излиза от рамките на игралната дъска.

Напишете програма, която по зададена първоначална позиция на топ и последователност от премествания (ходове) по дъската, да изчисли координатите на финалната позиция. 

Всеки ход се описва чрез двойка символи (посока, отместване). Посока е една от буквите "U", "R", "D", "L", означаващи съответно нагоре, надясно, надолу и наляво. Отместване е цифра от "1" до "7" и показва колко клетки в дадената посока е преместен топът.  

Вход:
На първия ред от входа е зададенa първоначалната позиция на топа, във формат (буква, цифра). На втория ред е зададено числото N - броя на премествания (ходове) на топа по дъската. На третия ред има N двойки символи (посока, отместване), разделени с интервали, описващи всеки ход.

Изход:
За зададения път от входа се извеждат координатите на финалната клетка, във формат (буква, цифра).

Примерен вход:
a1
4
R7 U7 L7 D6	

Примерен изход:
a2

« Предходна страница Решение Въпрос