spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
АНИМАТАНТО

Условие

Обитателите на Приказната Гора решили да въведат общ стандартен математически език и да го нарекат "Аниматанто". До този момент различните животни използвали различни диалекти и често не се разбирали помежду си, което е и причината за тази инициатива.
Тъй като задачата е отговорна, те биха искали да изпробват няколко варианта на речници, с които да преведат най-често срещаните математически фрази и да сравнят как звучат.

Напишете програма, която прочита речник с думи, отговарящи на всяка от цифрите и символите "+", "-" и "=". С помощта на този речник трябва да се преведат поредица от изрази от вида: A+B=C или A-B=C, където A, B и C са цифри.

Вход:
На първия ред са дадени 10 думи, разделени с интервал, отговарящи на цифрите от 0 до 9. На втория ред са дадени 3 думи, разделени с интервал, отговарящи на "+", "-" и "=". Всяка от тези 13 думи е с максимална дължина от 5 символа. На третия ред е числото N, задаващо броя на изразите, които трябва да се преведат. Следващите N реда съдържат изрази, от вида A+B=C или A-B=C.

Изход:
За всеки израз от входа, на отделен ред трябва да отпечатате съответния превод на Анималанто. Между отделните думи трябва да има интервал.

Примерен вход:	
мяу бау муу грух буху иа зъ бее ии цър
пуф зън въй
3
1+2=3
4+5=9
8-7=1

Примерен изход:
бау пуф муу въй грух
буху пуф иа въй цър
ии зън бее въй бау

« Предходна страница Решение Въпрос