spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
КРОАСАНЧЕТА

Условие

Гошо е голям почитател на кроасаните. Повече от кроасаните Гошо обаче обича математиката. Именно поради тази причина, той има предизвикателство към вас и ви кани да играете в Игрите на Кроасаните.

Правилата на Игрите са следните:
- Играта се играе от N на брой участници.
- В началото се задават две цели числа - X и Y, като X ≤ Y
- Всеки от участниците трябва да си избере число в този интервал. Целта е избраното число да е такова, че остатъка при деление на броя на участниците да е възможно най-голям и числото да бъде най-голямото от всички казани в рамките на играта.

Играта на пръв поглед звучи лесна, но уловката е, че всеки от участниците трябва да казва числото си супер бързо, а след това този, който е постигнал най-голям остатък получава голямата награда - толкова на брой кроасани, колкото е остатъка! Гошо, въпреки че е добър математик, не е перфектен в тази игра. Именно затова ви поръчва да направите програма, която да му помага да побеждава винаги! Вие приемате тази задача срещу, разбира се, солидно заплащане в кроасани.

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е зададен броят T на тестовете. Всеки тест се състои от поредица от редове.
- На първия ред ще бъде зададено число N  – това число показва колко участници има в играта. Числото ще бъде в интервала [1; 10]
- На втория ред се въвеждат цяло число X и цяло число Y, като е гарантирано, че X ≤ Y, а X и Y ще са в интервала [0; 100]

Изход: 
За всеки тест, програмата ви трябва да изведе на отделен ред най-голямото възможно число, за което се получава най-големия възможен остатък.

Примерен вход:
3
3
0 5
10
30 50
8
1 6	

Примерен изход:
5
49
6

Пояснение:
- В първия тест трябва да изберем най-голямото число от интервала [0;5], което има максимален остатък при деление на 3. Това число е 5 (5 % 3 = 2).
- Във втория тест трябва да изберем най-голямото число от интервала [30;50], което има максимален остатък при деление на 10. Това число е 49 (49 % 10 = 9).
- В третия тест трябва да изберем най-голямото число от интервала [1;6], което има максимален остатък при деление на 8. Това число е 6 (6 % 8 = 6).

« Предходна страница Решение Въпрос