spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
ОГРАДА

Условие

Иванчо решил да построи правоъгълна ограда около коловете (+1 метър) в двора на дядо му така че никой да не се удря в тях. Той получил от дядо си списък с координатите (x,y) на всички колове в двора, зададени в метри. Помогнете на Иванчо да изчисли колко метра телена ограда ще са му необходими, за да загради мястото с коловете без да вади нито един кол.

Вход:
На първия ред се въвежда броят n коловете. На следващите n реда се въвеждат две числа представляващи координатите (x,y) на дадения кол в двора.
 
Изход:
На стандартния изход за изведете полученият периметър.

Примерен вход:
5
0 0
1 1
-1 -1
10 -5
-4 7	

Примерен изход:
60

« Предходна страница Решение Въпрос