spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
ДВОИЧНИ ЧИСЛА

Условие

Тъй като учениците от училище Хогуъртс са много добри по програмиране и математика, те решават бързо всички задачи и бързо им става скучно, решили да се състезават. Те започнали смятат в двоична бройна система и да се обзалагат за броя на единиците в двоичния запис на числото. Помогнете на учениците да определят победителя в състезанието. 

Вход:
На първия ред се въвеждат броят на учениците и десетичното число, разделени с интервал. На втория ред се въвеждат предположенията на всеки ученик за броя на единиците в двоичния запис на числото.

Изход:
На стандартния изход се извежда номерът на ученика с най-близък резултат (ако са повече от един, се извеждат разделени с интервал на 1 и същи ред, в реда, в който са въведени).

Примерен вход:
3 6
3 2 1	

Примерен изход:
2

« Предходна страница Решение Въпрос