spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА

Условие

Гошо е по далаверките. Една от неговите нови придобивки е, че успя да договори с ДалаверкаТЕЛ специален договор, при който той получава всеки месец определено количество MB мобилен интернет. Но това не е всичко. Ако той е спестовен, т.е. ползва Wi-Fi от съседите си на далаверка, може и да не успее да изхарчи всичките си налични мегабайти. Тогава идва супер далаверката! В края на месеца неизразходените мегабайти му се натрупват и се прехвърлят. Понеже Гошко иска далаверката му да е сигурна, той има специална далавераджийска задача за вас! Задачата е да проверите дали след N+1 месеца мегабайтите се отчитат правилно от оператора.

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е зададен броят T на тестовете. Всеки тест се състои от поредица от редове.
- На първия ред ще бъде зададено число X  – това число показва колко мегабайти е получил за месеца от ДалаверкаТЕЛ
- На втория ред се въвежда число N - брой на месеците, през които той е ползвал мобилния интернет
- На всеки от следващите N реда се въвежда число Pi  – това число показва колко мегабайти е изразходил в съответния месец

Изход: 
За всеки тест, програмата ви трябва да изведе на отделен ред броя на мегабтайтите, които са останали накрая, за да може Гошо да ги сравни с тези, които ДалаверкаТЕЛ твърдят, че му остава.

Ограничения:
- X - цяло число в интервала [1; 100000]
- N - цяло число в интервала [1; 1000]
- Pi - цяло число в интервала [1; 50000]

Примерен вход:	
2
1000
3
400
150
2500
10000
5
1000
9200
10000
12000
0	

Примерен изход:
950
27800

Пояснение на примера: 
В първия тест Гошко всеки от тези месеци получава по 1000 МБ. 
През първия месец от общо 1000 МБ, той е изразходил 400 и се трансферират 600 в следващия месец. През втория месец от 1600 (1000+600) МБ, той изразходва 150 и пренася 1450 към третия месец. През третия месец от общо 2450, той изразходва дори повече - 2500. Така преносът за четвъртия (N+1) месец е -50. Тогава той получава нови 1000МБ и в крайна сметка неговият баланс е 950МБ.

Във втория тест Гошко всеки от тези месеци получава по 10000МБ
През първия месец от общо 10000МБ, той изразходва 1000МБ, така преносът е 9000. Следващия месец от общо 19000, той изразходва 9200. През третия месец от общо 19800, той изразходва 10000. Така пренася 9800 за следващия месец. През четвъртия месец от общо 19800, той изразходва 12000. Така пренася 7800. След това не изразходва нищо и пренася 17800. Накрая през последния месец той получава нови 10000МБ и крайната сметка е 27800.

« Предходна страница Решение Въпрос