spoj
Задача
C
Наименование
РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ

Условие

Малкият Билян е още ученик, но e вече много предприемчив. Той много иска да си купи нова игрова конзола, но вместо да разчита на дядо Мраз, той предпочита да заработи необходимата сума с честен труд.

Когато отишъл на село, Билян обиколил съседите и ги попитал, колко биха му платили, за да им помогне с прибирането на реколтата. Така той събрал толкова много заявки, че можел да избира, кои да приеме и кои не, за да оптимизира труда си. 

Билян преценил, че за двата почивни дни, през които той е на село, ще може да отдели общо 20 часа за земеделския му проект. Помогнете му да пресметне, коя е максималната сума, която може да спечели от своето начинание, без да надвишава 20 работни часа.

Вход:
На първия ред е числото N (1 <= N <= 100) - броя заявки, които е събрал Билян. 
Всеки от следващите N реда дефинира по една заявка чрез двойка цели числа H и M, разделени с интервал. H (1 <= H <= 20) е броя часове, които са необходими за изпълнение на задачата. M (1 <= M <= 1000) е сумата, която ще получи за изпълнената работа.

Изход:
Програмата трябва да изведе цяло число - максималната сума, която Билян може да заработи за 20 часа.

Примерен вход:
4
6 50
15 70
10 60
3 10

Примерен изход:
120

« Предходна страница Решение Въпрос