spoj
Задача
D
Наименование
MULTIPLY

Условие

Иван се мъчи през лятото таблица за умножение да учи, а пък за делене не ще и да си помисли - то си е върха на сложното. Дядо му от време на време надниква, мълчи и пак излиза. А дядото тук е нашият главен герой. Той нещо инженер си пада, навремето много програми е написал и от алгоритми отбира. Та решава той на внука си да помогне - вика го приказка да разкаже и на ум да го научи. Навремето, ама много отдавна, когато телекса и телеграфа работеха един от начините за умножение на 2 естествени числа бе следният: Имате 2 множителя. Натрупва се сума с един от множителите. Като на всяка стъпка от алгоритъма се дели целочислено първият множител на 2, а вторият се умножава по 2. Ако първият множител стане нечетно число, прибавяме стойността на 2рия към натрупаната вече сума. Да се състави програма, чрез която по въведени две естествени числа от интервала [1..100] се реализира описаният алгоритъм. Да се извеждат 2та множителя на всяка отделна стъпка. Накрая да се изведе и натрупаната сума.

Примерен вход: 
12 13

Примерен изход:
12 13
6 26
3 52
1 104
156

« Предходна страница Решение Въпрос