spoj
Задача
A
Наименование
ШАХМАТЕН ТОП

Условие

Шахматът, или накратко шах, е настолна игра, която се играе върху квадратна дъска с размери 8 на 8 клетки. Всяка клетка се идентифицира с уникална двойка от символи (буква, цифра), като буквата (от "a" do "h") отговаря на хоризонталната позиция, а цифрата (от "1" до "8") - вертикалната позиция. По този начин, клетката в долния ляв ъгъл е с координати а1, а клетката в горния десен ъгъл - h8.

Топ е фигура в шаха, която на всеки ход може да се движи неограничен брой клетки в хоризонтална или вертикална посока, без да излиза от рамките на игралната дъска.

Напишете програма, която изчислява дължината на пътя в клетки, които изминава топ по време на партия. Пътят се задава като поредица от координати, отговарящи на всеки ход. Първата клетка в пътя е първоначалната позиция на топа.

Вход:
На първия ред от входа е зададено числото N - броя на пътища, на които трябва да се изчисли дължината. Всеки от следващите N реда описва път от клетки, през които минава топът. Всяка клетка е дефинирана с двойка символи (буква, цифра), а между двойките има интервали.

Изход:
За всеки път от входа, на отделен ред трябва да се изведе съответната дължина, в брой клетки в брой клетки.

Примерен вход:
2
b3 c3
a1 a8 h8 h1 a1	

Примерен изход:
1
28

« Предходна страница Решение Въпрос