spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
REVERSE

Условие

Напишете програма, която чете от стандартния вход едно четирицифрено цяло число и извежда на стандартния изход ново четирицифрено число състоящо се от цифрите на първоначално въведеното цяло число, но записани в обратен ред.

Примерен вход:
1234

Примерен изход:
4321

« Предходна страница Решение Въпрос