spoj
Състезание
Задача
H
Наименование
PAINTING

Условие

ЗАДАЧА H. ОЦВЕТЯВАНЕ
--
В града на децата всичко трябва да е цветно. Всяка улица трябва да се оцвети в 5 цвята. Поставили тази задача на изкуствения интелект (ИИ) Gancho. Ето какво предложил той като алгоритъм за оцветяване:

1.	На всяка отсечка с дължина 1 метър от улицата е записано случайно цяло число в интервала [0,9] и всичките отсечки са неоцветени.
2.	Кофите с различни на цвят бои са номерирани с 1, 3, 5, 7 и 9.
3.	Застанете в началото на улицата и нека k = 1.
4.	Вървете с кофата с номер k по улицата към края ѝ, докато срещнете неоцветена еднометрова отсечка, на която е записано числото k и преминете към т. 5, или достигнете края на улицата и тогава преминете към т. 7.
5.	Започнете оцветяване с боята номер k и оцветявайте всяка неоцветена до момента отсечка, докато достигнете отсечка, на която е записано числото (k + 1) mod 10 и тогава спрете да оцветявате и преминете към т. 6, или докато достигнете края на улицата и тогава преминете към т. 7.
6.	Продължете по улицата до достигане на нова неоцветена отсечка, на която е записано числото k и тогава се върнете към т. 5 или докато достигнете края на улицата и тогава преминете към т. 7.
7.	Когато е достигнат краят на улицата, увеличете числото k с две. Ако k > 9, спрете боядисването, а в противен случай се върнете в началото на улицата и преминете към т. 4.

Сложен алгоритъм, нали, но това е ИИ, не е като естествения! Сега програмистката Ганка трябва да напише програма, която да пресметне по колко боя от всеки цвят е необходима за боядисването на улицата. Естественият интелект на Ганка й подсказва, че алгоритъмът на Ганчо не е най-добрият, защото с тези случайни числа улицата може да остане съвсем не боядисана. Помогнете ѝ, като напишете програма за пресмятане на количествата необходима боя, ако за един метър боядисване се изразходва един кг боя.

Програмата ви трябва да обработва няколко тестови примера при едно извикване. За всеки тестов пример на един ред на стандартния вход е зададена редицата случайни числа, записана на улицата за боядисване. Дължината на улицата е цяло число метри в интервала [2, 1000].

За всеки тестов пример, на отделен ред на стандартния изход програмата трябва да изведе 5 числа, разделени с по един интервал – количествата боя от кофи с номера 1, 3, 5, 7 и 9, необходими за боядисване на улицата по алгоритъма на Ганчо.

Примерен вход:	
7 2 9 3 7 6 7 4 8 1 5
9 7 5 3 1	

Примерен изход:
2 4 0 4 0
1 1 1 1 1

« Предходна страница Решение Въпрос