spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
CRUISE

Условие

ЗАДАЧА B. КРУИЗ
---
Домакините на РСДП от БСУ решили да разнообразят церемонията по закриването на олимпиадата, като организират кастинг за най-красивите информатички и да наградят победителките с яхтен круиз. Боби е много красива, но не е много сигурна какви ще бъдат резултатите от кастинга и колко момичета ще бъдат избрани. Тя знае, че за участие са поканени N студентки и иска да се възползва от  това, че колегата Бисер, който ще има решаваща роля в кастинга си пада по дълги крака и, вместо обикновеното подреждане на студентките в редица по ръст, практикува подредба „по дължина на краката“. За целта Бисер подрежда  N –те студентки в редица по случаен начин, а след това (N – 1) пъти минава по редицата отляво надясно и, минавайки покрай студентката, която стои на i-то място (1 ≤ i ≤ N – 1), сравнява дължината на краката ѝ с дължината на краката на студентката, която стои на (i + 1)-во място. Ако студентката, стояща вляво, се окаже с по-дълги крака от съседката си отдясно, то те си разменят местата. Ако краката на студентките са равни, или отляво стои студентка с по-къси крака, те остават на местата си. След това, Бисер сравнява краката на студентките, стоящи на места (i + 1) и (i + 2), и т. н., завършвайки всяко обхождане със студентките, които стоят на места (N – 1) и N. За увеличаване на шансовете си да отиде на круиз, Боби иска да се окаже колкото може по-надясно в получената редица. Боби знае, че ако се наведе, за "да си завърже връзките" при някое преминаване на Бисер, той така се заплесва по нея, че при това преминаване не я сравнява нито със съседката отляво, нито със съседката отдясно. А няма да сравнява и съседките на Боби, тъй като те не са една до друга. За да запази някакво приличие, Боби не може да се наведе повече от k пъти.

Напишете програма, която определя колко по-надясно в редицата може да се окаже Боби след разместването „по дължина на краката“. 

На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери. За всеки тестов пример, на първия ред ще бъдат зададени броят N на поканените студентки, позицията p на Боби в началната редица и броят k навеждания, които тя може да направи, без да накърни авторитета си (3 ≤ N ≤ 100 000, 1 ≤ p ≤ N, 1 ≤ k ≤ N – 1). На втория ред ще бъдат зададени целите числа a1, a2, ..., aN (1 ≤ ai ≤ 10^9). Число ai е дължината на краката на студентката, която стои на i-та позиция в началната редица.
 
За всеки тестов пример програмата трябва да изведе на един ред на стандартни изход най-дясната позиция в редицата, в която може да се окаже Стефани след преподреждането на студентките.

Примерен вход:	
1
10 7 7
8 3 5 4 5 7 4 2 1 3	

Примерен изход:
6

« Предходна страница Решение Въпрос