spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
СКУЧНО ПАРТИ

Условие

Гошо попаднал на много скучно парти. Партито било толкова скучно, че започнал да краде сламките на хората. Той откраднал няколко сламки, като те все пак били интересни, защото сламките били с различни цветове и различни дължини. Сламките сами по себе си не са достатъчни, за да задържат дълго интереса на Гошко, именно поради тази причина той си намерил ново интересно занимание - зачудил се дали може да си направи правоъгълник с откраднатите сламки, но това е не толкова лека задача за него, затова вие се притичвате на помощ.

Правилата за създаване на правоъгълник са следните:
- Всяка сламка, която имате е с дължина, която е цяло число
- Сламките се снаждат точно, т.е. никоя сламка не припокрива друга
- Сламките могат да се сгъват навсякъде по цялата им дължина
- Не е от значение в какъв ред снаждате сламките
- Сламките НЕ могат да се режат или разделят
- Всички сламки трябва да бъдат използвани

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е зададен броят T на тестовете. Всеки тест се състои от 1 ред. На редa са зададени 4 цели числа:
- P = това число показва колко сламки с дължина 1 е откраднал Гошко
- Q = това число показва колко сламки с дължина 2 е откраднал Гошко
- R = това число показва колко сламки с дължина 3 е откраднал Гошко
- S = това число показва колко сламки с дължина 4 е откраднал Гошко

Изход: 
За всеки тест, програмата ви трябва да изведе на отделен ред съобщение „YES“, ако Гошко може да направи правоъгълник, или „NO“, в противен случай.

Ограничения: 
Всички числа на входа ще са в интервала [1; 100].

Примерен вход:	
2
4 4 7 5
3 3 5 5	

Примерен изход:
NO
YES

Пояснение: 
В първия тест периметърът на получената фигура е 53 (1*4 + 2*4 + 3*7 + 4*5 = 4+8+21+20), което означава, че полупериметъра би бил 53 / 2 = 26.5, но това не е цяло число, а всички участващи сламки са с дължина, която е цяло число, следователно няма как да се получи правоъгълник от тези сламки, съгласно нашите критерии.

Във втори тест периметърът е 1*3 + 2*3 + 3*5 + 4*5 = 3 + 6 + 15 + 20 = 44. Това означава, че полупериметъра е 22, което означава, че в този случай може да се получи правоъгълник, съгласно правилата.

« Предходна страница Решение Въпрос