spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД

Условие

В паметта на Кодовград дошло време да се задели място за площад. Понеже администрацията на Кодовград не харесва половинчати неща, специално кметът на Кодовград ви поръчва да напишете програма, която пресмята колко души може да побере площада, ако той е квадратен и на един квадратен метър могат да седят 4-ма души. 

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е зададен броят T на тестовете. Всеки тест се състои от 1 ред. На реда е зададено 1 цяло число N – това число показва колко е страната на площада на Кодовград.

Изход: 
За всеки тест, програмата ви трябва да изведе на отделен ред страната на квадрата, който заема площада.

Ограничения: 
N ще бъде в интервала [1; 10 000].

Примерен вход:
3
50
500
1000	

Примерен изход:
10000
1000000
4000000

« Предходна страница Решение Въпрос