spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Условие

Зададено е четирицифрено цяло положително число, намерете сумата и произведението от цифрите му.

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е дадено четирицифрено цяло положително число.

Изход: 
На първи ред на стандартния изход изведете сумата от цифрите на числото. На втори ред изведете произведението от цифрите на числото.

Примерен изход:
1234	


Примерен вход:
10
24

Пояснение на примера: 
1+2+3+4=10
1*2*3*4=24

« Предходна страница Решение Въпрос