spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
РОЖДЕН ДЕН

Условие

Дани много се вълнувала за рождения си ден, затова от началото на годината брояла дните до него. Тя заразила с вълнението си и своите приятелки, които също се опитвали да пресметнат колко дни им остават, макар да не били толкова добри като нея. Помогнете на момичетата да пресметнат колко дни им остават до рождените дни като съставите програма, която пресмята колко дни има между 2 произволни дати в рамките на една и съща година.

Вход:
На първия ред се въвеждат начален ден и месец, разделени с интервали.
На втория ред се въвеждат краен ден и месец, разделени с интервали. 

Изход:
На стандартния изход изведете числото, което е равно на броя дни между двете дати.

Примерен вход:
2 2
3 2	

Примерен изход:
1

« Предходна страница Решение Въпрос