spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
ГОШОВ СЪЮЗ

Условие

Гошо реши да основе съюз на програмистите в нашето прекрасно кътче от планетата. Понеже това е истински съюз, а истинските съюзи имат нужда от флаг, то той трябва да измисли такъв. Гошо е добър в това и измисли следния флаг: той е правоъгълен, тъмносин с бял кръг във вътрешността. Отношението на дължината (W) на флага към неговата височина (H) е 10:6. От друга страна, отношението на дължината (W) към радиуса на кръга е 5:1. Гошо освен добър програмист, е и добра душа и ви дава следния пояснителен пример: "Ако дължината е 10, то ширината е 6, а радиусът на кръга е 2". 

Колкото и добър да е Гошо, вие трябва да свършите и някаква работа в името на този съюз на програмистите! Вашата задача е по дадена дължина (W) да намерите лицето на белия кръг, както и лицето на тъмносиния участък от знамето, след което да изведете резултатите на екран. 

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е зададен броят T на тестовете. Всеки тест се състои от един ред. На редa е зададено числото W – дължината на флага (1 ≤ W ≤ 1000). 

Изход: 
За всеки тест, програмата ви трябва да изведе на отделен ред две стойности – закръглени и форматирани до два знака след десетичната запетая.

Забележка: 
Използвайте константата M_PI от математическата библиотека на C++ за коректна стойност на PI в контекста на тази задача.

Примерен вход:
2
10
15	

Примерен изход:
12.57 47.43
28.27 106.73

Пояснение на примера: 
В първия тест дължината е 10. Понеже отношението между дължината и височината е 10:6, то височината е 6. Отношението между дължината и радиуса е 5:1, следователно радиусът е 2. От там общото лице на целия флаг се получава 60, понеже флагът е с правоъгълна форма. Лицето на белия кръг е 12.57, a лицето на тъмносинята част е разликата между лицето на целия правоъгълник и лицето на кръга, а именно: 47.43.

Във втория тест дължината е 15. Понеже отношението между дължината и височината е 10:6, то височината е 9. Отношението между дължината и радиуса е 5:1, следователно радиусът е 3. От там общото лице на целия флаг се получава 135, понеже флагът е с правоъгълна форма. Лицето на белия кръг е 28.27, a лицето на тъмносинята част е разликата между лицето на целия правоъгълник и лицето на кръга, а именно: 106.73.

« Предходна страница Решение Въпрос