spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
HELLO

Условие

Напишете програма, която извежда на стандартният изход единствен ред съдържащ текста "Hello World".

« Предходна страница Решение Въпрос