spoj
Състезание
Начало
13.05.2023 10:00
Продължителност
300

Задачи

Буква Инфо Действие
A ПЪТЕШЕСТВИЕ Условие Решение Въпрос
B ТЪРГОВЕЦ Условие Решение Въпрос
C СВЪРЗАНИТЕ СЕЛА Условие Решение Въпрос
D МАГИЧЕСКА КОМПРЕСИЯ Условие Решение Въпрос