spoj
Състезание
Начало
16.05.2020 10:00
Продължителност
240

Задачи

Буква Инфо Действие
A МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА Условие Решение Въпрос
B ДВОИЧНИ ЧИСЛА Условие Решение Въпрос
C ОГРАДА Условие Решение Въпрос
D ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО Условие Решение Въпрос