spoj
Състезание
Начало
16.05.2020 10:00
Продължителност
240

Задачи

Буква Инфо Действие
A ШАХМАТЕН ТОП Условие Решение Въпрос
B АРИСТОКРАТИ Условие Решение Въпрос
C РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ Условие Решение Въпрос
D ОГНИЩА Условие Решение Въпрос