spoj
Състезание
Начало
17.05.2019 10:00
Продължителност
240

Задачи

Буква Инфо Действие
A РОЖДЕН ДЕН Условие Решение Въпрос
B СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ Условие Решение Въпрос
C КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД Условие Решение Въпрос
D СКУЧНО ПАРТИ Условие Решение Въпрос