spoj
Състезание
Начало
17.05.2019 10:00
Продължителност
240

Задачи

Буква Инфо Действие
A БРОЙНИ СИСТЕМИ Условие Решение Въпрос
B ЦИФРОВИ РЕКИ 2 Условие Решение Въпрос
C ПОРЕДИЦА Условие Решение Въпрос
D НАЙ-КЪС ПЪТ Условие Решение Въпрос